Nové vozovky

Kompletní dodávka pro stavbu nových vozovek anebo rekonstrukce povrchů stávajících vozovek.

Nové chodníky

Kompletní dodávka nových chodníků. Oprava stávajících chodníků - nové povrchy, a obrubníky. Zhotovení bezbariérových vstupů na chodníky.

Autobusové zastávky

Opravy stávajících anebo kompletní dodávka, včetně vodorovného a svislého značení.

Cyklostezky

Stavby nových cyklostezek, včetně opěrných zdí, zábradlí, apod.

Nové přechody

Nové přechody pro chodce, včetně nasvětlení.

Opravy překopů

Lokální výspravy výtluků vozovek, asfaltování veškerých překopů po instalaci inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina).

Opravy železničních přejezdů

Pokládka povrchů nových anebo rekonstruovaných železničních přejezdů.

Parkovací plochy

Novostavby anebo rekonstrukce parkovacích ploch kolem průmyslových, komerčních, ale i rodinných objektů.

Dětská hřiště

Stavba nových dětských hřišť.