Výkopy základů budov

Výkopy základů rodinných domů, komerčních i průmyslových objektů.

Zpevnění ploch

Zpevňujeme plochy kolem rodinných domů.

Spodní stavby silnic, parkovišť

V rámci našich služeb jsme schopni zajistit, mimo finální pokládky asfaltu také přípravu stavby nové komunikace, či parkovací plochy.

Přípojky – kanalizace, eletřiny, plynu, či vody

Do novostaveb anebo rekonstruovaných objektů jsme schopni provést výkopové práce související s pokládkou inženýrských sítí.

Terénní úpravy

Kontaktujte nás s individuálním požadavkem, rádi pomůžeme

Rekultivace skládek

Jsme vybaveni technikou pro rekultivaci skládek.