Jsme dodavateli některých českobudějovických firem, jako ČEVAK a.s., Strabag a.s., Swietelsky spol. s r.o., Edikt a.s., Aubök s.r.o., E-ON servisní s.r.o. a jiné, pro které provádíme finální úpravy všech druhů překopů.
Na základě výběrových řízení realizujeme opravy a nové stavby komunikací, pro obce a města v rámci Jihočeského kraje. V posledních letech zejména pro město České Budějovice, město Rudolfov, městys Borovany, obec Hrdějovice, Heřmaň, Kamenný újezd, Adamov, Boršov nad Vltavou a další.
Mezi naše další činnosti patří realizace zpevněných ploch okolo soukromých objektů - kolem rodinných domů, podniků a areálů větších firem.
Námi realizované zakázky, z posledního období můžete prohlédnout v galerii Realizace níže.

Realizace 2020

Název: Modernizace systému řízení dopravy v Č.B.-CB04-I.etapa Pražská x K.Světlé
Popis zakázky: Stavební úpravy světelné křižovatky po rekonstrukci světelné dopravní signalizace. Součástí zakázky bylo zhotovení nových středových ostrůvků z kamenné a zámkové dlažby, nových  kamenných obrub včetně kamenné přídlažby,nové chodníky s naváděcími pásy ze zámkové dlažby, oprava povrchu části ulice K.Světlé včetně odvodnění dále pak nové dopravní značení svislé i vodorovné.

 

Název : Oprava ulice U Hřbitova v obci Kamenný Újezd

Popis zakázky : Celková oprava povrchu ulice U Hřbitova v Obci Kamenný Újezd. Součástí zakázky byly zemní práce ,pokládka kamenných kostek, podkladní vrsty ,provedení vyhýben z kamenných kostek a pokládka nové asfaltové vozovky

 

 

Název : Zhotovení nového chodníku včetně VO v ul. U Haltýře v městě Borovany

Popis zakázky: Součástí zakázky byla kompletní zhotovení nového chodníku ze zámkové dlažby a nového veřejného osvětlení. Dále bylo provedeno nové odvodnění ,úprava povrchu vozovky, úprava vjezdů do jednotlivých objektů.

 

Název: Oprava parkovacích ploch u hřbitova v obci Kamenný Újezd

Popis zakázky: Rozšíření parkoviště a celková oprava povrchu  včetně přilehlé komunikace. Součástí zakázky byly zemní práce ,dodávka a osazení silničních obrub ,odvodnění a terénní úpravy.

 

Název : Oprava chodníku a části vozovky v ulici Budivojova

Popis zakázky : Kompletní oprava povrchu chodníku a přilehlé části vozovky. Součástí prací byla oprava kamenných obrub a jejich doplnění ,dodávka nové zámkové dlažby včetně reflexních prvků.

 

Realizace 2019

Název: Modernizace systému řízení dopravy v ČB.-I.etapa-CB.01 Rudolfovská -Dobrovodská
Popis zakázky: Částečná stavební úprava světelné křižovatky Rudolfovská x Dobrovodská v Č.Budějovicích. Výměna stožárů a rozvodů světelné křižovatky a následná oprava povrchů chodníků a vozovek. Nová zámková dlažba ,kamenné obruby,nové dopravní značení.

 

Název :Kamenný Újezd kompletní dodávka a realizace VO a chodníku pod viaduktem

Popis zakázky: Zhotovení chodníku a nového VO pod viaduktem v obci Kamenný Újezd .Jednalo se o zhotovení nových asfaltových chodníků ,opěrných zdí z betonových palisád, betonových schodů, nové kanalizace a  opravu asfaltové vozovky.

 

Název: Koridor linky č.3-Etapa č.II-Úprava křižovatky Branišovská x J.Opletala

Popis zakázky: Kompletní dodávka zpevněných ploch po rekonstrukci světelné signalizace. Jednalo se o zámkové dlažby ,sil a zahradní obruby, nové asfaltové povrchy jízdních pruhů a nové svislé a vodorovné dopravní značení.

 

 

Název : Zpevněné plochy okolo admin.budovy Hauser a rekonstrukce ul.Kamarýtova

Popis zakázky: Kompletní dodávka všech zpevněných ploch okolo admin.budovy f.Hauser a dále rekonstrukce ul. Kamarýtova včetně nového vodovodu, středové kanalizace a dopravního značení. Jednalo se o parkovací stání ze zámkových dlažeb, sil.obrub, odvodnění a doprvního značení.

 

 

Název : Rekonstrukce a oprava povrchů MK v obci Boršov nad Vltavou

Popis zakázky : Celková oprava MK v obci Boršov nad Vltavou včetně zemních prací, odstranění stávajících povrchů, nových silničních a zahradních obrub, odvodnění a nové kanalizace ,terénní úpravy, dopravní značení

 

Realizace 2018

Název: Rekonstrukce chodníku v obci Hrdějovice -ul.Jubilejní
Popis zakázky: Zhotovení nového chodníku ze zámkové dlažby včetně zemních prací, podkladních vrstev a osazení nových sil.a zahradních obrub a odvodnění zpevněné plochy před garážemi.

Název: Oprava asfaltových ploch v areálu ČD Cargo v Č.Budějovicích

Popis zakázky: Kompletní výměna stávajících asfaltových a betonových ploch .
Součástí prací byly bourací práce, podkladní vrstvy a nové asfaltové povrchy

 

Název : Stavební úpravy křižovatky I/3 s ul.Luční Jez

Popis zakázky: Rozšíření jízdních pruhů v křižovatce I/3 a ulice K Lučnímu Jezu. Jednalo se o zatrubnění stoky podél sil.I/3 -propustek DN 1200 ,úpravu rozjezdů v křižovatce ,rozšíření jízdních pruhů ,dodání a pokládka sil. obrub a nového chodníku ze zámkové dlažby. Součástí dodávky bylo i svislé a vodorovné dopravní značení.

 

 

 

Realizace 2017

Název:Stavba parkoviště u ZŠ Kamenný Újezd
Popis zakázky: kompletní dodávka stavebních prací ,zemní práce ,podkladní vrstvy,pokládka sil.obrub,zámkové dlažby,asfalty,výstavba VO,kanalizace,dopravní značeníNázev:Úprava křižovatky III/15075 a ul.Těšínská
Popis zakázky: kompletní dodávka stavebních prací ,zemní práce ,podkladní vrstvy,pokládka sil.obrub,zámkové dlažby,asfalty,výstavba VO-nasvětlení přechodu pro chodce,kanalizace,dopravní značeníNázev:Nasvětlení přechodu pro chodce a´úprava BUS zastávek Hrdějovice
Popis zakázky: kompletní dodávka stavebních prací ,zemní práce ,podkladní vrstvy,frézování,pokládka sil.obrub,zámkové dlažby,asfalty,výstavba VO-nasvětlení přechodu pro chodce,kanalizace,dopravní značení

Název:Oprava zpevněných ploch v bývalém areálu Půjčovna Starka
Popis zakázky:oprava zpevněných ploch ,bourací práce ,podkladní vrstvy,kanalizace,pokládka kamenný obrub ,pokládka kamenné dlažby 10x10,terénní úpravy
br

Realizace 2016

Název: OD Družba
Popis zakázky: Kompletní oprava zpevněných ploch okolo OD Družba. Betonové dlaždice 50x50 cm na ploše 1400 m2Název: Ulice Dlouhá
Popis zakázky: Kompletní rekonstrukce chodníků v ulici Dlouhá, obruby, zámková dlažba, asfalty, nové VONázev: Malovice, Krtely
Popis zakázky: Kompletní realizace nové vozovky ,obruby,asfalt 850 m2Realizace 2015

Název: Parkovací plochy pro f.Tesla
Popis zakázky: Kompletní dodávka stavebních prací na zhotovení parkovacíh ploch,zemní práce,oprava kanalizace,pokládka sil.obrub,zámkové dlažby,zatravňovacích tvárnic ,terénní úpravy,plocha cca 700 m2Název: Oprava zpevněných ploch a komunikací v areálu DM Drogerie
Popis zakázky:Kompletní dodávka stavebních prací na opravě parkovacíh ploch a příjezdových komunikací,zemní práce,frézování ,pokládka sil.obrub,zámkových dlažeb,pokládka asfaltových ploch ,odvodnění ,dopravní značení ,terénní úpravy,plocha cca 2200 m2Realizace 2014

Název: Nové chodníky a terénní úpravy uvnitř sídliště v Pelhřimově
Popis zakázky: Kompletní dodávka nových chodníku ze zámkové dlažby včetně silničních a zahradních obrub a rozsáhlé terénní úpravy.

Realizace 2013

Název: Popis zakázky: The gallery was not found!

Realizace 2011-2012

Název: Zálší
Popis zakázky: Kompletní renovace chodníku v historickém objektu. Pokládka cihelné dlažby

Název: Rekonstrukce zpevněných ploch a komunikací v novém sídle firmy Boršov nad Vltavou
Popis zakázky: Kompletní rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch okolo nového objektu firmy v Boršově nad Vltavou. Zemní práce,stavba opěrných zdí,pokládka kamenných obrub a kamenné dlažby ,oplocení ,Nová kanalizace,VO,terénní úpravy

Původní bloky jsou skryté

Realizace 2017

Název:Stavba parkoviště u ZŠ Kamenný Újezd
Popis zakázky: kompletní dodávka stavebních prací ,zemní práce ,podkladní vrstvy,pokládka sil.obrub,zámkové dlažby,asfalty,výstavba VO,kanalizace,dopravní značeníNázev:Úprava křižovatky III/15075 a ul.Těšínská
Popis zakázky: kompletní dodávka stavebních prací ,zemní práce ,podkladní vrstvy,pokládka sil.obrub,zámkové dlažby,asfalty,výstavba VO-nasvětlení přechodu pro chodce,kanalizace,dopravní značeníNázev:Nasvětlení přechodu pro chodce a´úprava BUS zastávek Hrdějovice
Popis zakázky: kompletní dodávka stavebních prací ,zemní práce ,podkladní vrstvy,frézování,pokládka sil.obrub,zámkové dlažby,asfalty,výstavba VO-nasvětlení přechodu pro chodce,kanalizace,dopravní značení

Název:Oprava zpevněných ploch v bývalém areálu Půjčovna Starka
Popis zakázky:oprava zpevněných ploch ,bourací práce ,podkladní vrstvy,kanalizace,pokládka kamenný obrub ,pokládka kamenné dlažby 10x10,terénní úpravy
br

Realizace 2016

Název: OD Družba
Popis zakázky: Kompletní oprava zpevněných ploch okolo OD Družba. Betonové dlaždice 50x50 cm na ploše 1400 m2Název: Ulice Dlouhá
Popis zakázky: Kompletní rekonstrukce chodníků v ulici Dlouhá, obruby, zámková dlažba, asfalty, nové VONázev: Malovice, Krtely
Popis zakázky: Kompletní realizace nové vozovky ,obruby,asfalt 850 m2Realizece 2015

Název: Parkovací plochy pro f.Tesla
Popis zakázky: Kompletní dodávka stavebních prací na zhotovení parkovacíh ploch,zemní práce,oprava kanalizace,pokládka sil.obrub,zámkové dlažby,zatravňovacích tvárnic ,terénní úpravy,plocha cca 700 m2Název: Oprava zpevněných ploch a komunikací v areálu DM Drogerie
Popis zakázky:Kompletní dodávka stavebních prací na opravě parkovacíh ploch a příjezdových komunikací,zemní práce,frézování ,pokládka sil.obrub,zámkových dlažeb,pokládka asfaltových ploch ,odvodnění ,dopravní značení ,terénní úpravy,plocha cca 2200 m2Realizece 2014

Název:
Popis zakázky:

The gallery was not found!

Realizece 2013

Název:
Popis zakázky:

The gallery was not found!

Realizece 2011-2012

Název: Zálší
Popis zakázky: Kompletní renovace chodníku v historickém objektu. Pokládka cihelné dlažbyNázev: Rekonstrukce zpevněných ploch a komunikací v novém sídle firmy Boršov nad Vltavou
Popis zakázky: Kompletní rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch okolo nového objektu firmy v Boršově nad Vltavou. Zemní práce,stavba opěrných zdí,pokládka kamenných obrub a kamenné dlažby ,oplocení ,Nová kanalizace,VO,terénní úpravy